19. júla 2013

Webhosting

Poskytujeme profesionálny neobmedzený webhosting prevádzkovaný na vlastných serveroch pracujúcich s operačný systémom BSD > NGINX > PHP-FPM. Využívame špičkovú techniku nakonfigurovanú na optimálny výkon a spoľahlivosť. Na stránke gtmetrix.com sa môžete presvedčiť o rýchlosti načítavania obsahu hostingstránok nášho klienta – realitného portálu streality.sk z našich serverov, ktorý disponuje s denne sa meniacim obsahom.
Parametre webhostingu:
Technika na ktorej prevádzkujeme služby je vhodná nielen pre stránky s redakčným systémom ale aj pre náročné aplikácie ako napríklad internetové obchody, realitné portály a pod. Každú stránku je nutné predsa len optimalizovať pre rýchle načítanie za pomoci rôznych techník a špecifických metód.

Pod­ľa naj­nov­šie­ho vý­sku­mu pou­ží­va­te­lia oča­ká­va­jú, že inter­ne­to­vé strán­ky sa na­čí­ta­jú v prie­be­hu troch se­kúnd.

Ak je ten­to čas dl­hší čo i len o jed­nu se­kun­du, pou­ží­va­te­lia čas­to da­né strán­ky opúš­ťa­jú…

zdroj: itnews.sk

V skratke poskytujeme:diamond web śtúdio webstranka, webhosting, internetovy obchod, eshop, intranet, SEO, CMS

  • Neobmedzený priestor pre web stránky
  • SEO optimalizácia (pre internetové vyhľadávače ako napríklad google)
  • e-mailové kontá, webadmin pre správu e-mailových účtov vrátane antispam nastavení, priateľské a prehľadné web rozhranie na prácu s poštou, adresárom, poznámkami ku kontu
  • neobmedzené množstvo prenesených dát
  • šifrovanie dát
  • vysokorýchlostné internetové pripojenie
  • okamžitá technická podpora
  • ochota pomôcť (ak je to možné) aj s vecami, ku ktorým sme sa nezaviazali

Cena webhostingu je u nás fixná a nezáleží na tom, či Váš web disponuje náročným obsahom na procesy.

Prejsť na panel nástrojov