19. júla 2013

Dizajn

Ponúkame špičkové znalosti a zručnosti ohľadom vytvárania dizajnu pre Vaše web stránky. Dizajn web stránky je po obsahu druhým najzákladnejším faktorom, ktorý osloví návštevníka Vášho webu. Z času na čas je vhodné vykonať čiastočný, prípadne kompletný redizajn web stránky, renovovať tzv. user-friendly prostredie a kráčať tak s dobou.

web_designDizajn je vonkajší vzhľad diela alebo jeho časti tvorený špecifickými znakmi, ako napríklad línie, obrysy, farby, tvar, štruktúra alebo zdobenie. Môžeme povedať, že dizajn je výzdoba alebo estetická hodnota diela. Všeobecne platí, že všetko čo je jedinečné svojím tvarom, má predpoklad byť registrovaným dizajnom.

Zakladáme nielen na funkčnosti a kvalite našich služieb, ale aj vzhľadu. Nároky návštevníkov webových stránok sa neustále bezpodmienečne zvyšujú a je nutné sa zariadiť tak, aby sa návštevník stránok cítil príjemne a neopustil ich kvôli neprehľadnosti, chabému dizajnu alebo iným faktorom. Jedným z hlavných charakteristík úspešnej firmy je aj jej jedinečná korporátna identita, ktorej súčasťou je korporátna kultúra. Jednoducho povedané – jej podnikový dizajn, ktorý je nevyhnutné formovať už pri samotnom zrode firmy/spoločnosti, prípadne počas jej renovácie.

Medzi základné prvky korporátneho dizajnu patrí:

  • logo – charakteristické označenie symbolov subjektu alebo produktu. Tvorí ju graficky spracovaná písomná značka, doplnená iným grafickým útvarom.
  • značka – kombinácia mena, slovného vyjadrenia, grafických, resp. zvukových symbolov dizajnu, ktoré spoločnosti využívajú na identifikáciu vlastných výrobkov, prípadne seba samých na odlíšenie sa od konkurencie.
  • raster – jednotná úprava prvkov vizuálneho štýlu, počnúc výročnými správami a končiac vizitkami.
  • farba – významný prvok korporátneho dizajnu a jeden z najvýznamnejších identifikátorov daného subjektu.
  • písmo – verbálne a číselné znaky, ktoré z hľadiska korporátneho dizajnu musia spĺňať nasledujúce kritériá: prehľadnosť, čitateľnosť, vyváženosť, jednotnosť.
  • korporátna architektúra – nositeľ fundamentálnych znakov korporátnej identity v najhmatateľnejšej forme. Zahŕňajú prvky vizuálneho štýlu vo vnútri aj v exteriéri firmy.
  • dizajn produktu – konkrétne vizuálne riešenie výrobkov podniku. Predstavuje flexibilnejší a praktickejší nosič znakov korporátneho dizajnu, schopný prispôsobovať sa účelu produktu a vôli kupujúcich.

Dizajn šitý na mieru s ohľadom na Vaše požiadavky a predstavy konečnej podoby a vzhľadu Vašej prezentácie. Ponúkame Vám spoluprácu pri budovaní Vášho imidžu. Jedinečný imidž je dôležitý prvok marketingu a jeho hlavnou úlohou je, aby pozitívne vplýval na potencionálnych zákazníkov. Tieto a ostatné záležitosti týkajúce sa korporátneho dizajnu Vašej firmy sme pripravený Vám poskytnúť.

webstranka, webhosting, internetovy obchod, eshop, intranet, SEO, CMSPod pojmom webdizajn sa predovšetkým rozumie nie len vzhľad samotného webu, ale aj kvalitné užívateľské rozhranie CMS. To uľahčuje návštevníkovi vašej internetovej stránky orientáciu v nej. Návštevník musí mať z vašej stránky dobrý pocit. Kvalitný webdizajn a dobre premyslená štruktúra stránky je základným kľúčom k úspechu. Výsledok je vždy len váš profit.

Do obsahu internetovej stránky je nevyhnutné napísať kvalitný text, tak aby mu porozumel váš potencionálny klient a aby „nadopoval“ Google, ako aj iné internetové prehliadače bohatými kľúčovými slovami (tzv. keywords). To predstavuje veľmi zložitú záležitosť. Kvalitný text vášho webu je určite to najpodstatnejšie. Nie je nutné na svoju internetovú stránku ihneď publikovať foto a video špičkovej kvality, avšak istú mieru súdnosti treba zachovať. Pre zhotovenie foto-dokumentácie treba disponovať schopnosťami spracovávania digitálnej fotografie. To platí aj o video-záznamoch. U nás žiadna nami sprostredkovaná internetová stránka nekončí jej vytvorením. Počítajte vždy so zmenami a rôznymi zásahmi do jej obsahu (renovácie, záplaty, aktualizácie a pod.).

Prejsť na panel nástrojov