24. októbra 2013

Intranet – ON-line mobilná kancelária

Vlastný intranet nie je v dnešnej dobe pýchou len veľkých firiem.

Intranet je cenovo dostupný aj pre Vás! Nech ste kdekoľvek a kedykoľvek, máte svoje dáta dostupné aj cez mobilné zariadenie.

Dokonalé organizovanie a informačný tok

V súčasnosti sa intranet stáva nevyhnutnosťou takmer každej Diamond WEB intranet - vnútropodnikové webstránkyorganizácie zaoberajúcej sa informačným tokom. Intranet zväčša slúži na dokonalé organizovanie vnútorných pracovných procesov a na zdieľanie informácii medzi jednotlivými zamestnancami organizácie, čo pomáha zvyšovať pohodlie pri komunikácii a produktivitu práce.

Poskytujte informácie a dáta zamestnancom, spolupracovníkom, prípadne aj zákazníkom s rôznymi úrovňami používateľských právomocí. Intranet umožňuje prideľovať úlohy a sledovať priebeh ich plnenia napríklad prostredníctvom pracovných výkazov. V intranete je možné spravovať faktúry, dokumenty, platby a pod. Diamond WEB Intranet je platforma vyvinutá pre efektívne riadenie vnútrofiremných informačných tokov a procesov. Na riadenie svojej organizácie už nepotrebujete telefón ani poštu, úlohy pre zamestnancov môžete pohodlne zadávať odkiaľkoľvek. Ich plnenie je možné sledovať a viesť rôzne štatistiky a zostavy.

Cena diamond web intranetu je 500,- eur.

Výhody intranetu:

  • Nárast produktivity pracovných síl: pracovníci organizácie vďaka intranetu disponujú rýchlejším a jednoduchším prístupom k vnútrofiremným informáciám a/alebo aplikáciam cez bežne dostupný komerčný internetový prehliadač. A to aj pomocou smartfónov. Každý zamestnanec organizácie má vďaka vopred nastaveným prístupovým právam prístup výhradne len k informáciám pre neho určeným.
  • Časová dostupnosť: oproti e-mailovej komunikácii má zamestnanec informácie prehľadne dostupné v podstate neustále, bez nutnosti byť prítomný pri firemnom PC na ktorom má nastaveného napríklad e-mailového klienta. Informácie sú po zadaní prihlasovacích údajov dostupné prostredníctvom internetu v intranete nonstop, takže pracovníci sa k nim dostanú vždy kedykoľvek to potrebujú aj prostredníctvom mobilu s pripojením na internet.
  • Vnútrofiremná komunikácia: v intranete je možné vytvárať rôzne pracovné skupiny a posielať pre ne špecifické informácie, napríklad prostredníctvom oznamov, chatu, e-mailu alebo blogu.
  • Vzhľad a jednoduchosť: v intranete je vďaka štandardným webovým technológiám možné prizmaticky prezentovať akékoľvek vnútrofiremné informácie, ako napr. kontakt na jednotlivých zamestnancov, kalendár udalostí, organizačná štruktúra a pokyny, rôzne druhy benefitov, štandardy a normy, školenia, manuály alebo dokonca vnútropodnikový časopis/blog. Aktualizované zmeny sú dostupné okamžite.
  • Cenová výhodak toku informácií nepotrebujete telefón, klasickú poštu, alebo rozposielať hromadné e-maily s rovnakým kontextom každému zamestnancovi zvlášť, stačí ak v rámci intranetu publikujete všeobecné informácie určené pre každého v rovnakom rozsahu. To môže vďaka ušetrenému času potenciálne ušetriť financie a dokonca aj životné prostredie.
  • Okamžitá aktualizácia: Pri komunikácii s inými firmami môže dôjsť ku zmene technických údajov či parametrov. Poverený pracovník jednajúci s firmou tieto údaje v intranete upraví a ostatní zamestnanci tak majú vždy prístup k aktuálnym informáciám. Tým sa eliminujú potencionálne problémy a straty spoločnosti.
  • Zvýšenie týmovej spolupráce: informácie sú v intranete ľahko dostupné všetkým oprávneným užívateľom. Preto intranet upevňuje týmovú prácu.
  • Multi-platformové schopnosti: kompatibilné so štandardami internetových prehliadačov. Umožňuje kompatibilitu medzi všetkými operačnými systémami (Windows, Android, iOS, Mac, UNIX, atď.).
  • Archivácia všetkých dokumentov: Niekoľko násobné zálohovanie Vašich dát je samozrejmosťou. V archíve sa môžu nachádzať dáta aj niekoľko rokov staré. V digitálnej forme archivácie dát ušetríte priestor a náklady spojené za klasickú archiváciu dokumentov.

Intranet a internet sa vo veľkej miere odlišujú v štruktúre, navigácii, funkčnosti a obsahu. Preto si návrh a vývoj intranetu vyžaduje osobitné poznatky a zručnosti. Diamond WEB disponuje dlhoročnými skúsenosti s analýzou, návrhom a realizáciou intranetov aj pre veľké korporácie.

Informačná architektúra je nevyhnutná pre presný výsledok návrhu intranetu. Kvalitný grafický dizajn a prehľadnosť je u nás samozrejmosťou. Je vhodné do intranetu integrovať aj podnikovú identitu. Aby intranet skutočne šetril čas a peniaze, je nevyhnutné aby bol neustále funkčný a spoľahlivý.

Intranet je vhodné vyrábať na mieru – podľa požiadaviek klienta tak, aby nedisponoval prebytočnými a na druhej strane aby disponoval požadovanými funkcionalitami. Máme skúsenosti s integráciou intranetu do systémov ako napr. realitn6 systém – evidencia citlivých informácií, evidencia telefonických rozhovorov a správ pre konkrétnych agentov v rámci realitnej kancelárie.

Diamond WEB tým pravidelne sleduje reporty a inovácie z oblasti intranetov a sleduje rôzne novinky a vylepšenia zdrojových kódov (napr. nové trendy, security updates a pod.).

Definícia intranetu: Intranet je interná počítačová informačná sieť, využívajúca rovnaké technológie (TCP/IP, HTTP) ako bežný internet, založený na client-server architektúre a zabezpečuje ho jeden alebo viac firewallov. Intranet je určený výhradne pre vyčlenených používateľov, napríklad pre pracovníkov podniku, firmy, prípadne organizácie. Intranet je v podstate interný internet. Pripojiť sa na intranet je možné odkiaľkoľvek, ak je dostupné pripojenie na internet. Samozrejme ak ste oprávnená osoba a poznáte do internej informačnej siete diamond web śtúdio webstranka, webhosting, internetovy obchod, eshop, intranet, SEO, CMSprístupové údaje. Rôzny užívatelia intranetu môžu disponovať rôznymi prístupovými právami, prostredníctvom ktorých každý z užívateľov intranetu môže mať k dispozícii rôzne privilégia na ovládanie/prístup rôznych funkcionalít/informácií.

Prejsť na panel nástrojov